Pestovanie

Pre pestovanie a úrodu kávovníka je veľa rozhodujúcich faktorov: teplota, zrážky, vlastnosti pôdy a nadmorská výška. Dôležitý je spôsob pestovania a starostlivosti o sadenice, správne prihnojovanie a primeraná ochrana rastlín.

Kávovníky sú nenáročné na plochu, vyžadujú si však veľké množstvo práce. Pestovanie kávy sa riadi cenami, ktoré je možné dosiahnuť na svetových trhoch. Vyššie ceny je možné dosiahnuť kvalitou.

Tropické kávovníky majú vysoké nároky na svoje prostredie. Pre záruku vynikajúcej kvality a vysokých výťažkov je potrebné aby boli presne daným spôsobom zladené geografické podmienky, teplota, slnečné svetlo, zrážky, vietor ako aj zloženie pôdy. Tu majú obidva druhy - Arabica a Robusta - rozdielne nároky.

Pre použiteľnú kultúru kávy Arabica je potrebná teplota v rozmedzí 18 až 25°C. Teplota by nemala vystúpiť nad 30°C a ani by nemala veľmi často klesať pod 13°C. Robuste sa pripisuje lepšia prispôsobivosť. Znesie v priemere vyššie teploty, ktoré sa vo všeobecnosti môžu pohybovať okolo 26°C. Avšak pri nedostatočnej vlhkosti vzduchu reaguje aj táto rastlina citlivo na vyššie ležiace teploty.

Predovšetkým sú ale kávovníky veľmi citlivé na mráz. Teplota 0°C nesmie byť nikdy prekročená smerom nadol. Ľahký prízemný mráz môže mať ničivé následky nielen na súčasnú, ale aj na ďalšie úrody, ak sa krík po mrazoch nezotaví. Kávovníky sú náročné.

Obľubujú podľa možnosti vyváženú klímu bez prílišného slnka alebo horúčav. Mrazy môžu viesť k poškodeniu kvetov a výpadku úrody. Dôležité je aj to, že kávovník za istých podmienok netoleruje ani teploty tesne nad 0°C. Dôvod je nasledovný: vychádzajúce slnko odparí z rastlín rannú rosu.

Tá pri odparovaní odoberá z prostredia tepelnú energiu, čím klesá teplota listov, aj keď teplota vzduchu už stúpa. Následok: mladé lístky a púčiky môžu zamrznúť.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company