Transport

Pôvodne sa káva naloďovala v drevených sudoch. Neskôr, v priebehu storočí, nastupovala káva na svoju cestu vo vreciach. Naskladaná v štandardných lodiach prekonávala káva počas viacero týždňov trvajúcich ciest celé oceány. Pred vyše 25 rokmi boli po prvý krát vrecia kávy zbalené do kontajnerov, ktoré predtým naplnené exportnými tovarmi dorazili do krajín odkiaľ káva pochádza. S celosvetovým víťazným ťažením kontajnerov a príslušným rozvojom transportnej infraštruktúry sa postupne presadila táto forma lodnej dopravy.

Vyše 10 rokov sa stále častejšie káva prepravuje v kontajneroch ako čistý sypaný tovar. Adekvátny odborný názov je objemový tovar. Zbierajú sa skúsenosti s touto formou prepravy prostredníctvom špeciálnych objemových kontejnerov, ktoré sa napĺňajú prostredníctvom otvoru na streche kontajnera. Taktiež sa nasadili štandardné kontajnery s alebo bez sypkoviny, alebo takzvaných Bigbags vyrobených z polyetylénu.

Zozbierané výsledky z prepravy nebalenej kávy v boxoch boli pozitívne. Počiatočné obavy o kvalitu, obsah vlhkosti, zmeny teploty a frekvenciu škôd sa ukázali ako neopodstatnené. Tento spôsob prepravy okrem toho ponúka ekonomické výhody: lepšie využitie objemu kontajnera, významne lacnejšia manipulácia a znižovanie nákladov vynechaním vriec, ako aj znižovanie záťaže na životné prostredie odpadnutím potreby spracovania použitých vriec.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company