Sušenie

Pri tomto postupe je cieľom sušiť kávové bobule tak dlho, až kým sa nedajú v nich obsiahnuté zrná bezproblémovo vylúpať. Táto metóda je podstatne staršia, keďže ju pripravila samotná príroda. Dá sa použiť všade tam, kde je dostatočne suchá a teplá klíma.

V regiónoch, kde nie je dostatok vody pre mokrý proces spracovania je vo všeobecnosti prvou voľbou. Metódu spracovania určuje ale aj typ rastliny, strojové vybavenie, ako aj cena práce. Káva Robusta sa až na malé výnimky spracováva za sucha. V Brazílii a Etiópii sa však za sucha spracováva aj káva Arabica.

Pri sušení sa rozprestrú na betónových alebo dláždených plochách podľa možnosti rovnako zrelé kávové bobule. Pri menších výsadbách sa používajú aj stojany, nazývané liesky. Na drôtených plochách políc je rozprestretá tkanina, na ktorej schnú uložené kávové bobule.

Aby nezačali bobule hniť, nesmie byť rozprestretá vrstva príliš hrubá. Plody je potrebné stále obracať a hýbať nimi. Sušený tovar sa musí chrániť pred dažďom a teplotnými výkyvmi. Kým kávové bobule vyschnú a dosiahnu vlhkosť cca 12%, prebehne približne tri až päť týždňov. Zrelá, čerstvo obratá kávová bobuľa obsahuje 50 až 60% vody. Správny stupeň vlhkosti sa dosiahol vtedy, ak zrná obsiahnuté v bobuli pri zatrasení hrkotajú.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company