Spracovanie

Tak za sucha upravované bobule ako aj pergamenovú kávu z bobúľ spracovaných mokrým procesom je potrebné ďalej spracovávať. V takzvanom šúpacom cykle, ktorý prebieha zvyčajne v „mlyne" resp. v „suchých benefíciách", sa odstraňujú zvyšky šupiek z kávových zŕn.

Pri káve spracovávanej za sucha sa v jednom cykle odstráni zaschnutá dužina, pergamenová šupka a pokiaľ je to možné tak aj strieborná pokožka. Od umývanej kávy je ešte potrebné oddeliť pergamenovú šupku a striebornú pokožku. Oddeľovanie prebieha v strojoch na šúpanie, v ktorých šupka opraská buď nárazom na odpor alebo pôsobením tlaku.

Kým sa káva dostane na trh, je potrebné ešte početné čistenie a triedenie. Tak ako počas celého procesu spracovania, počas ktorého sa tovar stále znova triedi, separuje a obhliada, musí aj po skončení šúpania prebehnúť záverečná klasifikácia.

Kávové zrná sa okrem oddeľovania od prípadných zostatkových usadenín ďalej triedia podľa veľkosti, hustoty a farby. To sa robí ručne, pomocou mechanických alebo elektronických strojov na triedenie. Potom, čo je káva rozdelená podľa jednotlivých stupňov kvality, sa plní do vriec, alebo ide ako sypaný tovar do kontajnerov a môže sa vydať na cestu do pražiarne.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company