Zber

Kávovníky prinášajú prvú úrodu po troch až štyroch rokoch. Po šiestich až ôsmych rokoch dosahujú stromy svoju maximálnu produkčnú kapacitu. Po prekročení vekovej hranice 20 rokov začína veľkosť úrody opäť postupne klesať. Tento produkčný cyklus ovplyvňuje množstvo faktorov ako napr. vyčerpanosť pôdy, starostlivosť o rastliny, zdravie stromov atď.

Plody kávovníkov potrebujú dlhý čas na to aby dosiahli zrelosť. Pri druhu Arabica prebehne od opelenia kvetov šesť až osem mesiacov, pri druhu Robusta 9 až 11 mesiacov a pri zriedkavých odrodách Excelsa a Liberica trvá dozrievanie 12 až 14 mesiacov. Túto dobu ovplyvňuje klíma, pôda, prihnojovanie, atď.

Za normálnych okolností je len jedna úroda kávy za rok. V tropických regiónoch, pre ktoré je charakteristické, že nie je veľký rozdiel medzi obdobiami sucha a obdobiami dažďa, môžu rastliny zakvitnúť aj dvakrát za rok, čím vzniká hlavná úroda a vedľajšia úroda. (napr. Kolumbia, Keňa a východná časť Konžskej demokratickej republiky). Doba zberu sa síce predlžuje na 10 až 12 týždňov, keďže nie všetky plody dozrievajú naraz, avšak hlavná časť zberu sa sústreďuje do šiestich až ôsmych týždňov.

Ak súčasne na jednej výsadbe, alebo v jednej pestovateľskej oblasti dozrie veľké množstvo kávových bobúľ a je potrebné ich zozbierať, predstavuje to vysoké organizačné náklady, veľké množstvo potrebnej pracovnej sily a výrazné finančné zaťaženie pre farmára.

Pre najlepšiu kávu sa ručne zbierajú len jednotlivé dozreté bobule. Je to síce veľmi náročné na čas a prácu, je to však garanciou vysokej kvality. Obzvlášť sa uplatňuje táto metóda pri káve Arabica, ktorá sa upravuje ešte kým je vlhká.

Selektívne oberanie je potrebné opakovať každých osem až desať dní, až kým sa nepooberajú všetky plody. Pri zbere česaním sú obraté naraz všetky bobule, bez ohľadu na stupeň zrelosti plodov. Plody pri tomto zbere padajú na plachty rozprestreté na zemi. Tento zber sa uplatňuje hlavne pri druhu Robusta ako aj pri brazílskych a etiópskych odrodách kávy Arabica, ktoré sú určené na spracovanie v suchom stave.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company